Kan vi ta med eiga kake?

Ja, det kan du sjølvsagt gjere 🙂

Men kaka kan ikkje innehalde nøtter. Kaka kan også kun nytast på bursdagsrommet, og evt. restar må dykk ta med sjølv ved tidslutt i bursdagsrommet