Kor mange born kan vi invitere i bursdag?

Alle bursdagsromma har originalt makskapasitet på 17 born. Minimumantal born ved bestilling er 6 born.

Er dykk fleire: Ta kontakt med oss på hei@sunnpark.no